Reageren op wetsvoorstel herindeling Hoeksche Waard

(03-11) De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het wetsvoorstel voor de samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen tot één gemeente Hoeksche Waard per 1 januari 2019 op 13 oktober 2017 naar de Tweede Kamer gestuurd. De vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken is op 26 oktober 2017 begonnen met de schriftelijke voorbereiding van het wetsvoorstel.

Schriftelijke reactie voor 27 november 2017

De Kamercommissie stelt betrokkenen en belangstellenden tot 27 november 2017 in de gelegenheid tot het inzenden van schriftelijk commentaar op het wetsvoorstel.

Hoorzitting

De Kamercommissie zal, na ontvangst van de reacties, op een nog nader te bepalen tijdstip een bezoek brengen aan de Hoeksche Waard en daar een openbare hoorzitting houden. De datum en locatie van deze hoorzitting wordt later bekend gemaakt.

Spelregels hoorzitting

Voor het verloop van de hoorzitting hanteert de Kamercommissie de volgende spelregels:

  • Gemeenten en alle andere groeperingen die tijdens de hoorzitting willen inspreken moeten dit melden in hun schriftelijke reactie die zij tot 27 november 2017 kunnen inzenden.
  • Na aanmelding bepaalt de commissie welke organisaties zij op de hoorzitting spreektijd toekent.
  • Voor elke betrokken gemeente zal desgewenst spreektijd worden verleend aan het college en de raad afzonderlijk.
  • Aan afzonderlijke fracties uit de onderscheiden gemeenteraden en aan besturen van plaatselijke partijafdelingen zal geen spreektijd worden toegekend.
  • De commissie ruimt graag spreektijd in voor personen die namens een georganiseerd maatschappelijk verband spreken.
  • Aan individuele burgers die slechts op persoonlijke titel willen inspreken wordt geen spreektijd toegekend.

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen bedraagt de spreektijd tijdens de hoorzitting maximaal 10 minuten. Ervaring leert dat het standpunt van de insprekers het best tot zijn recht komt als zij zeer beknopt (ca. 3 minuten) een toelichting geven op de schriftelijke reactie die zij al bij hun aanmelding hebben ingezonden, en de overige tijd vrijhouden voor beantwoording van vragen van de leden van de commissie.

Reactie indienen

Reacties op het wetsvoorstel kunnen worden gericht aan:

De wnd. griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Drs. F.M.J. Hendrickx
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
e-mail: cie.biza@tweedekamer.nl

Website

Het wetsvoorstel tot herindeling van de Hoeksche Waardse gemeenten (kamerstuk 34806) is te raadplegen op de website van de Tweede Kamer: www.tweedekamer.nl.

Reacties (0)

Plaats een reactie

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
o d a w o s i n a x e x e b e
Voer de letters in die onder de cijfers 14 en 10 staan. (verplicht)

Gevonden wat u zocht?

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Vul dan dit contactformulier in, zodat we onze website verder kunnen verbeteren.

U bent hier:Startpagina | Actueel | Nieuws | Reageren op wetsvoorstel herindeling Hoeksche Waard
Deel deze pagina
Dorpse charme. Stadse allure.

W. van Vlietstraat 6, 3262 GM Oud-BeijerlandIcoontje adres
Postbus 2003, 3260 EA Oud-BeijerlandIcoontje postadres
14 0186 / 088 - 647 19 00 Icoontje telefoonnummer
info@oud-beijerland.nlIcoontje e-mailadres
OpeningstijdenIcoontje openingstijden