Raadsvergadering 7 november: Begroting 2018-2021

(08-11) Update: de begroting is unaniem vastgesteld tijdens de gemeenteraadsvergadering van 7 november 2017.


(03-11) De agenda voor de raadsvergadering op dinsdag 7 november 2017 is kort en vermeldt ‘slechts’ één onderwerp. Maar het is wel een onderwerp dat ertoe doet, namelijk de Begroting 2018-2021. In de achterliggende periode is hard gewerkt aan het opstellen van de begroting, de vierde (en laatste die aan de gemeenteraad van Oud-Beijerland ter vaststelling wordt aangeboden) van deze bestuursperiode.

Op dinsdag 7 november is het vanaf 15.30 uur de beurt aan de gemeenteraad om het document te bespreken, te bediscussiëren, eventuele moties en amendementen in te dienen, erover te stemmen én uiteindelijk vast te stellen.

Tevreden

Wethouder Piet van Leenen (financiën) is een tevreden man. “We hebben overduidelijk de recessie achter ons gelaten. Het bewijs: het begrotingssaldo loopt op van € 122.000,- in 2018 tot € 779.000,- in 2021. Daarmee stijgt onze financiële buffer tot 23 miljoen euro in 2021”. Kortom, de betere financiële tijden!

Profiteren

Reden voor het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om inwoners mee te laten profiteren. Elk huishouden krijgt daarom in december ’17 een belastingteruggave van € 100,-. Bovendien wordt in 2018 geen rioolheffing (= € 143,-) geheven én vindt een verlaging van de OZB met twee procent plaats.

Investeren

“Deze positieve resultaten zijn zeker niet veroorzaakt door verschraald beleid of interen op kwaliteit. Integendeel”. Wethouder Piet van Leenen gaat in gedachten de begroting langs. “Er wordt juist op tal van beleidsterreinen hard gewerkt en geïnvesteerd en plannen ontwikkeld en/of in gang gezet. Neem bijvoorbeeld de nieuwbouw van twee scholen (Actief College en Kenniscentrum speciaal onderwijs). Ook de vernieuwing van de kinderboerderij, de aanleg van een natuurspeeltuin bij de Oude Tol, het aanpassen en geschikt maken van Het Oude Raadhuis voor de huisvesting van de bibliotheek, Masterplan centrum (lees: hoe zorgen wij ervoor dat het centrum van Oud-Beijerland vitaal blijft?), herinrichten/vernieuwen riolering in het zuidelijk deel van Croonenburgh, Kerkstraat, Nobelstraat, Piet Heinstraat en M.H. Trompstraat, de ontwikkeling van de Abel Tasmankwartier, bouwen in/aan Poortwijk, locatie Egmontshof, De Open Waard, locatie Tuinwereld vormen onderdeel van de begroting c.q. nieuwe beleidsvoornemens”. Ook binnen het sociaal domein gebeurt het nodige, zij het hierbij vooral in Hoeksche Waards verband.  

Ambitieus

“Kortom, het is niet alleen verbazingwekkend, maar ook indrukwekkend als je kijkt hoeveel in gang is gezet, wat er op stapel staat en waaraan nu gewerkt wordt.  Het jaar 2018 wordt daarmee een jaar waarin ambitieuze plannen worden gerealiseerd dan wel zodanig voorbereid dat daaraan door de nieuwe gemeente Hoeksche Waard voortvarend invulling kan worden gegeven”, zo besluit de wethouder.

Welkom

Wij nodigen u graag uit om de raadsvergadering bij te wonen op de publieke tribune in de raadszaal. Het is natuurlijk ook mogelijk om de vergadering thuis online te volgen. Bezoek hiervoor www.oud-beijerland.nl/live. De begroting kunt u downloaden en/of inzien bij de stukken op de raadsagenda. Graag tot zien op dinsdag 7 november vanaf 15.30 uur in de raadszaal in het gemeentehuis.

Reacties (2)

Door Eric L'Abée, 09 11 2017 om 15:52
Ik verzoek de burgermeester inspreker dhr. Bentum bij de volgende spreekbeurt, niet het woord te ontnemen.
Door gemeente Oud-Beijerland, 10 11 2017 om 10:52
Beste meneer L Abée het door u geschetste beeld als zou meneer Bentum het woord zijn ontnomen, willen we graag nuanceren. Het vergaderreglement schrijft voor dat een inspreker/inwoner maximaal vijf minuten het woord mag voeren over een al dan niet geagendeerd onderwerp. Nadat meneer Bentum tien minuten aan het woord was, dit getuigt juist van een ruimhartige houding van de voorzitter van de raad, werd hij daarom door burgemeester Hermans-Vloedbeld gevraagd om zijn betoog af te ronden. Wij betreuren het dat inspreker Bentum dit heeft opgevat als het woord ontnemen. Dit was nadrukkelijk niet het geval. Burgemeester Hermans gaat daarom op korte termijn met meneer Bentum in gesprek over hetgeen gebeurd is en hoe hij dit ervaren heeft tijdens de begrotingsvergadering. Dank voor uw betrokken reactie.

Plaats een reactie

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
u z a z e w o p i h a m a m i
Voer de letters in die onder de cijfers 9 en 14 staan. (verplicht)

Gevonden wat u zocht?

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Vul dan dit contactformulier in, zodat we onze website verder kunnen verbeteren.

U bent hier:Startpagina | Actueel | Nieuws | Raadsvergadering 7 november: Begroting 2018-2021
Deel deze pagina
Dorpse charme. Stadse allure.

W. van Vlietstraat 6, 3262 GM Oud-BeijerlandIcoontje adres
Postbus 2003, 3260 EA Oud-BeijerlandIcoontje postadres
14 0186 / 088 - 647 19 00 Icoontje telefoonnummer
info@oud-beijerland.nlIcoontje e-mailadres
OpeningstijdenIcoontje openingstijden