Alerte regionale retailers vormen adviesraad

Dit item is verlopen op 31-07-2017.
Logo retail Hoeksche Waard

(16-05) In de Hoeksche Waard verandert de bevolkingssamenstelling. Een prachtige regio waar in de nabije toekomst steeds minder jonge gezinnen met kinderen en steeds meer ouderen zullen wonen. Die verandering heeft gevolgen voor de leefbaarheid en de economische vitaliteit van de Hoeksche Waard. Ook de detailhandel merkt dit. Een groep regionale belanghebbenden, ongerust over de leegstand, vergrijzing, politiek en de sterke toename van online winkelen, sloeg daarom de handen ineen en vormt nu de Detailhandelsraad Hoeksche Waard.

Brede samenwerking voor een toekomstbestendige detailhandel

De Detailhandelsraad Hoeksche Waard is een adviesraad voor een optimaal functionerende detailhandel in de regio, wat ook bijdraagt aan de leefbaarheid van deze regio. De leden hebben veelal een achtergrond in de retail, onroerend goed of bestuurskunde. Samen met detaillisten, overheden en andere partijen werken zij aan een toekomstbestendige detailhandel.

Detailhandelsvisie Hoeksche Waard

De Detailhandelsraad Hoeksche Waard wil een belangrijke rol vervullen door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan politiek en ondernemers. Daarvoor is een actueel beleid op detailhandel in de Hoeksche Waard nodig, met daarbij aandacht voor specifieke thema’s zoals kleine kernen, leefbaarheid en internethandel. In samenwerking met verschillende belanghebbenden is een breed gedragen detailhandelsvisie Hoeksche Waard opgesteld door adviesbureau BRO. Om deze visie bij een bredere doelgroep te toetsen, worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om mee te denken over de toekomst van de detailhandel in de regio. Deze input wordt meegenomen in een definitieve versie van de visie. Naar verwachting is deze na de zomervakantie gereed.

Meedenken over detailhandel

Het samenwerken tussen partijen en thema’s is wellicht een van de belangrijkste onderdelen van een toekomstbestendige detailhandel. Wilt u ook meedenken of initiatieven aandragen? Dan kunt u dit kenbaar maken bij de detailhandelsraad via e-mail info@retailhoekschewaard.nl. Kijk voor meer informatie ook eens op de website van SOHW over het Pact van de Waard.

Dit is een bericht van de Detailhandelsraad Hoeksche Waard

Reacties (0)

Gevonden wat u zocht?

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Vul dan dit contactformulier in, zodat we onze website verder kunnen verbeteren.

U bent hier:Startpagina | Actueel | Nieuws | Alerte regionale retailers vormen adviesraad
Deel deze pagina
Dorpse charme. Stadse allure.

W. van Vlietstraat 6, 3262 GM Oud-BeijerlandIcoontje adres
Postbus 2003, 3260 EA Oud-BeijerlandIcoontje postadres
14 0186 / 088 - 647 19 00 Icoontje telefoonnummer
info@oud-beijerland.nlIcoontje e-mailadres
OpeningstijdenIcoontje openingstijden