Bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard: stand van zaken

De afgelopen jaren hebben raadsleden, wethouders en burgemeesters van de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard (Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen), met elkaar van gedachten gewisseld over de bestuurlijke toekomst van het eiland. Begin 2016 namen Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Zuid-Holland de regie over en stelden zij zich ten doel de gemeenten te helpen de ontstane impasse te doorbreken. Op 5 juli 2016 besloten GS dat herindeling de beste oplossing is voor de Hoeksche Waard en haar inwoners.

Herindelingsontwerp

Nadat de provincie op 5 juli 2016 het besluit tot herindeling had genomen, lag het herindelingsontwerp tot en met 21 november 2016 ter inzage bij de vijf gemeentehuizen in de Hoeksche Waard en bij het provinciehuis in Den Haag. Op 13 oktober 2016 gaf gedeputeerde Rogier van der Sande een toelichting op het herindelingsontwerp tijdens een bijeenkomst in dorpshuis Streona in Strijen.

Iedereen kon tot 22 november 2016 zijn/haar mening geven op het herindelingsontwerp. Er zijn ruim 1500 zienswijzen bij de provincie ingediend. De vijf gemeenteraden hebben voor 23 december 2016 hun zienswijzen vastgesteld. GS heeft alle zienswijzen begin 2017 opgenomen in een zogenaamde nota van beantwoording.

Herindelingsadvies

GS hebben op 20 januari 2017 het Herindelingsadvies voor de Hoeksche Waard ter vaststelling aan de Provinciale Staten (PS) aangeboden. Het betreft het voorstel tot vaststelling van het advies van PS aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor de samenvoeging per 1 januari 2019 van de huidige gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen tot één gemeente Hoeksche Waard. 

Op 15 februari 2017 is het Herindelingsadvies Hoeksche Waard door de Statencommissie Bestuur en Middelen besproken. Op 22 februari 2017 hebben Provinciale Staten het Herindelingsadvies Hoeksche Waard vastgesteld. Provinciale Staten hebben daarnaast de motie aangenomen van SP mede namens CDA, VVD, D66, PvdA, GroenLinks en SGP/CU. Daarin roepen zij GS en de gemeenten in de Hoeksche Waard op om de inwoners te betrekken bij de toekomst van de nieuwe gemeente en ruimte te bieden voor burgerparticipatie en eigenheid van kernen.

De ministerraad, Tweede Kamer en Eerste Kamer bepalen wat er met het herindelingsadvies gebeurt.

Instemming ministerraad

De ministerraad heeft op 7 juli 2017 op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de aanbieding van het herindelingsvoorstel aan de Raad van State. De gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen worden samengevoegd tot de nieuwe gemeente Hoeksche Waard.

Het voorstel tot herindeling is ontstaan vanwege provinciaal initiatief. Daarmee past het binnen het beleid van het kabinet, waarbij herindelingen zoveel mogelijk van onderop tot stand komen. Het kabinet sluit daarbij aan bij de praktijk van de afgelopen decennia dat over het algemeen gemeenten of provincies zelf het initiatief nemen tot een gemeentelijke herindeling om zo de taken voor hun inwoners beter te kunnen uitvoeren.
 
De ministerraad heeft ermee ingestemd de wetsvoorstellen voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van de wetsvoorstellen en van de adviezen van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het kabinet streeft naar invoering van de herindeling per 1 januari 2019.

Meer informatie

Op de speciale webpagina van Provincie Zuid-Holland is meer informatie te vinden over het proces rondom de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard. Hier vindt u ook het herindelingsontwerp en andere relevante documenten. Heeft u nog vragen hierover aan de provincie? Neem dan contact op via hoekschewaard@pzh.nl of telefonisch via (070) - 441 74 71.

Ook via de social mediakanalen Twitter en Facebook Samenwerking Hoeksche Waard kunt u meer informatie vinden.

Wilt u weten welke processen vooraf gingen aan het herindelingsontwerp en het -advies? Lees dan de terugblik.

Gevonden wat u zocht?

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Vul dan dit contactformulier in, zodat we onze website verder kunnen verbeteren.

U bent hier:Startpagina | Actueel | Bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard: stand van zaken
Deel deze pagina
Dorpse charme. Stadse allure.

W. van Vlietstraat 6, 3262 GM Oud-BeijerlandIcoontje adres
Postbus 2003, 3260 EA Oud-BeijerlandIcoontje postadres
14 0186 / 088 - 647 19 00 Icoontje telefoonnummer
info@oud-beijerland.nlIcoontje e-mailadres
OpeningstijdenIcoontje openingstijden